Hvordan er papir laget?

Prosessen er litt forskjellig for ulike papirer - avis, valuta, bøker og andre varianter. Men det er 5 store skritt i en hvilken som helst papirfremstillingsprosessen ... Hvordan er papir laget? se Paper Making Process Video


1. Den grunnleggende råmateriale for fremstilling av papir er trær i form av tømmerstokker.